Share on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Facebook

שליטת העסקים הגדולים במנגנונים החברתיים:

בפוליטיקה

בתקשורת

בעמותות

במומחים

עולמי

 

איך נשתנה מדיקטטורה לדמוקרטיה?
ניתוח המציאות והשקרים שמספרים לנו

למה כדאי להיות יותר פעיל/ה ומעורב/ת?

שינוי דברים שמפריעים לנו בחברה * עידוד אנשים אחרים למעורבות חברתית למען יצירת חברה טובה יותר * חופש * סיפוק והגשמה עצמית * ביטחון עצמי, העצמה אישית והתמודדות עם פחדים ובעיות * פיתוח יכולות והתנסות בפתירת בעיות ברמה גבוהה * ניסיון בהתמודדות עם המנגנונים הבירוקרטיים * הבנה טובה ורחבה יותר של המציאות שאנחנו חיים בתוכה, קבלת פרספקטיבה, ידע ועומק * תחושה של תועלת אישית – נמצאה במחקרים כאחד המדדים הטובים ביותר לבריאות ואריכות חיים * הגברת האינטליגנציה על-ידי הפעלת המוח ברמה גבוהה, ומניעת התנוונות המוח (דמנסיה, אלצהיימר) * היכרויות, חברים, מכרים ויצירת קשרים עם אנשים טובים * שיפור היכולות החברתיות והרגשיות * ביטחון, קהילה תומכת; ועוד…

כלים לשינוי        מקורות השראה

"לעולם אל תטילו ספק בכך שקבוצה קטנה של אזרחים חושבים ומעורבים חברתית יכולה לשנות את העולם. בפועל, זה הדבר היחיד ששינה אותו אי פעם"
מרגרט מיד

"כל שנחוץ לו לרוע כדי לנצח הוא אנשים טובים שלא עושים מאום".
אדמונד בורק

"העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו, לא בגלל האנשים הרעים, אלא בגלל האנשים שאינם עושים מאום בנוגע לכך."
אלברט איינשטיין

"כל הספרים שנכתבו מעולם לא יצליחו לשנות את העולם כמו קבוצה קטנה של אנשים שחיה באופן חסר פשרות באמונתה – אכן צעירים וזקנים, בואו יחד לכוון במיטב יכולתנו את המעשים שלנו להגשמת האמונות שלנו."
לב טולסטוי

"חופש אינו העדר מחויבויות, אלא היכולת לעשות את הדבר הטוב ביותר ולהתחייב לו."
פאולו קואלו

"לכל בעיה יש פתרון, שאם לא כן לא הייתה בעיה."
אלברט אינשטיין

"צדק צדק תרדוף למען תחיה"
דברים ט"ז כ'

"כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא."
סנהדרין ד', ה'

"כל ישראל ערבים זה לזה".
שבועות ל"ט, א'

Share on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Facebook